ตำแหน่งงานว่าง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่าเทียบเรือ โกดังสินค้า และลานจอดรถยนต์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง (A5) โดยเปิดดำเนินงานมากกว่า 10 ปี ด้วยมาตรฐานการให้บริการระบบ ISO 9001:2008 จึงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีความประสงค์จะรับพนักงานประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และแหลมฉบัง ในตำแหน่งดังนี้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า1 ตำแหน่ง+

รายละเอียดของงาน :

-

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) เป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 • มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
โปรแกรมเมอร์1 ตำแหน่ง+

รายละเอียดของงาน :

-

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเขียนโปรแกรม C#, ASP.net, SQL ได้ และมีความรู้ด้าน Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประจำสำนักงานแหลมฉบัง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างด้านเทคนิค1 ตำแหน่ง+

รายละเอียดของงาน :

-

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานช่างขั้น พื้นฐาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอย กระตือรือล้น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ1 ตำแหน่ง+

รายละเอียดของงาน :

 • สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านปฏิบัติการและนำเสนอเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงปฎิบัติการ
 • ประสานงาน ติดต่อ ดำเนินการ สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนข้อมูลและออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน ระบบโลจิสติกส์และการจัดการเชิงปฎิบัติการ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชนาวี/การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านที่สมัคร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกดี เป็นที่น่าเชื่อถือ มีความคิด ริเริ่ม มีทัศนติที่ดี มีความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ มีความอดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น

สำนักงานใหญ่

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-6797357 (6 สาย)
โทรสาร : 02-2856642